Archives: setembre 2016

Intel·ligències Múltiples i Treball Cooperatiu

Treballem per acompanyar als nostres alumnes per a que siguin capaços, per ells mateixos, descobrir les seves potencialitats i fer-ne ús en el seu dia a dia. El nostre Objectiu és aconseguir que els nostres alumnes surtin d’Airina preparats amb els recursos, habilitats i competències suficients per afrontar-se a la...

read more

La Lletra Petra

Durant la reunió de coordinadores d’infantil i responsables de les proves de P5 de lectura es va presentar la nova prova de lectura “La Lletra Petra”, per part de la Imma Font i Teisa Dalmau. El dilluns 27 d’abril va tenir lloc a La Vall Infantil una sessió de treball...

read more

Projecte binding: entrenadors de grans lectors

Col·laborem en el Projecte Binding de la Universitat de Barcelona. L’objectiu és millorar la velocitat lectora i la capacitat de comprensió de textos en nens de Primària. Des del mes de novembre està treballant amb la metodologia Binding a l’aula, realitzant diferents sessions conjuntes de lectura i jocs cooperatius guiats per...

read more

Projecte ATRIUM

El nen petit viu la seva fe de manera senzilla i aprèn a través dels sentits. Moltes coses les comprèn gràcies a la seva capacitat de sorpresa i admiració. Des del convenciment de la capacitat natural que tenen els nens de apropar-se a Déu, el programa Atrium pretén ser una...

read more

Axenroos. Habilitats socials

Creiem que l’escola és un lloc que ha de permetre i propiciar el desenvolupament integral de l’infant, buscant el ple rendiment de les seves capacitats. A La Farga Infantil creiem que hem d’educar individus  integrats i actius  que sàpiguen conviure i relacionar-se de manera positiva amb el seu entorn social....

read more

Lecto-Escriptura

Llegir és comprendre un escrit! El més important és interpretar el que vehiculen les lletres impreses, construir un significat nou en la nostra ment a partir d’aquests signes. Com ho fem? Mitjançant rètols de paraules gravem visualment el que veiem per, a poc a poc, anar sil·labejant i analitzant cada...

read more

Lectoescritura

Leer es comprender un escrito! Lo más importante es interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. Cómo lo hacemos? Mediante rótulos de palabras grabamos visualmente lo que vemos para, poco a poco, ir silabeando y analizando cada sonido....

read more

Projecte de música en Educació Infantil

Aprendre música des de petits beneficia el desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial, de la parla i motriu dels nens. El projecte de música a Aladern s’està aplicant de manera progressiva en cada curs (P3, P4 i P5) amb el propòsit de gaudir de la música a partir de cançons, danses i...

read more

Proyecto de música en Educación Infantil

Aprender música desde pequeños beneficia el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz de los niños. El proyecto de música en Aladern se está aplicando de manera progresiva en cada curso (P3, P4 y P5) con el propósito de disfrutar de la música a partir de canciones, danzas y...

read more

Estimulació primerenca

Des dels inicis de l’escola, un tret que ens caracteritza és l’aplicació del programa d’estimulació primerenca basat en les aportacions de Glenn Domman i Karl Delacato. La finalitat és aconseguir desenvolupar al màxim les capacitats de cada nen i nena. Aquesta proposta metodològica dóna molta importància al treball neuronal a...

read more